• Bediening: zonder toezicht uitsluitend gebruik vanaf 16 jaar
  • Radio uitzetten tijdens het wassen
  • Niet slaan met de deuren
  • Volg de instructieborden en aanwijzingen strikt op
  • Gebruik van eigen meegebrachte reinigingsmiddelen, spons en emmers is niet toegestaan
  • Controleer voor ingebruikname de apparatuur op deugdelijkheid. Geef gebreken (zoals zand in de borstels, loszittende onderdelen) direct door aan een medewerker of bel 06-23 391 020
  • Houd de spuitlans op minimaal 20 cm afstand van het voertuigoppervlak
  • Richt spuitlans niet op mens of dier
  • Houd het terrein schoon, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken
  • Na wassen plaatsmaken voor anderen
  • Op het gebruik van de wasboxen zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven van toepassing
Cameratoezicht

24 uur per dag videobewaking

Vandalisme en milieudelicten worden door meerdere camera’s geregistreerd en aangegeven bij de politie. Kosten voor reparatie en schoonmaak worden bij de overtreder in rekening gebracht.

Verboden

Verboden op het wasplein

Bij calamiteiten belt u 06 – 23 391 020